برچسب ها
آخرین نظرات

سینما و تئاتر

نگاهی به فیلمنامه محمد رسول الله

نگاهی به فیلمنامه محمد رسول الله

afshin 2018/02/06 09:17:32 0
در یک متن نمایشی برای اجرا در صحنه تئاتر یا تبدیل شدن به فیلم سه راه کلی برای رسیدن به طرح اصلی قصه وجود دارد. ساختار چنین متونی بر پایه سه اصل کلی بنا شده است. شخصیت، خط روایت اصلی، روایتهای متعدد فرعی. نخست؛ بنیان روایت بر مبنای رابطه بین شخصیتها....
بیشتر بخوانید
همه چیز برای نشان دادن جواهریان

همه چیز برای نشان دادن جواهریان

afshin 2018/01/11 14:14:48 0
همه چیز برای نشان دادن جواهریان قصه فیلم نگار با گزارش ظاهراً افسر پرونده آغاز می شود او با علم به حضور بیینده توضیح می دهد چگونه فرامرز ولان در نیمه شبی در یکی از مناطق حاشیه ای با شلیک گلوله ای به زندگی خود پایان داده است. کارگردان با ارائه چنین ق...
بیشتر بخوانید
زنان خطاکار، مردان منفعت طلب و قهرمانان ناکام

زنان خطاکار، مردان منفعت طلب و قهرمانان ناکام

afshin 2017/09/13 14:10:35 0
زنان خطاکار، مردان منفعت طلب و قهرمانان ناکام  نگاهی به ساختار کشمکش در آثار فرهادی نقطه عزیمت به سوی کشمکش در درامهای فرهادی در بیشتر مواقع با لغزش و خطاهای خواسته یا نا خواسته کاراکتر زن آغاز می شود. کنش شخصیت زن جهان آرام درام را برهم می زند. تز...
بیشتر بخوانید
روایت در تئاتر

روایت در تئاتر

afshin 2017/08/29 09:31:04 0
روایت در تئاتر با روایت داستان و فیلم تفاوت هایی دارد. تفاوت عمده نمایش با ادبیات داستانی از آنجا ناشی می شود که نوع بازنمودن در نمایش بر پایه نشان دادن است و آن چیزی در نمایش می آید بر صحنه قابل نشان دادن باشد. در حالیکه در سینما و رمان امکانات تص...
بیشتر بخوانید