پرینتر، چندکاره و جانبی

مجموعه ای از پرینترها ، چند کاره ها و لوازم جانبی مانند کارتریج، درام، پودرها و سایر لوازم جانبی چاپ و پرینت